Reports

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2019-20                  

ತಿಂಗಳು

ಆಗಸ್ಟ್-2019
 

ಯೋಜನೆ(ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳು

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

2403-00-195-0-01

 

ಫಲಶೃತಿ

ಉದ್ದೇಶಿತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

103 ಸಹಾಯಾನುದಾನ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

 

 

ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ

11.00 ಕೋಟಿ ರೂ

1)ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆ
2)ಹಿತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾನೀಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
3)ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ,ರೈತರು/ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಸುಧಾರಣೆ
4) ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಂಘದ ಬೆಂಬಲ
5) ಕುರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ

ಪ್ರಾಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ

112.50 ಲಕ್ಷಗಳು.

1)ಹಿತ್ತಲ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಾರ್ಷಿಕ:1,30,000 (2) ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೇತಿ 2000 ರೈತರು (3) ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಪಂಜರ ಜೊತೆಗೆ ವಾರದ ಬಿ.ವಿ.380 ಕೋಳಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ(4) 4 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (5) 4 ವಿ.ಸಂಕಿರಣಗಳು (6) 250 ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ (7) ಅಸೀಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳ ವಿತರಣೆ 10,000 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು(8) 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 40 ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಗೋದಾಮುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ (9) ಉಣ್ಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ (wool processing units)ಸ್ಥಾಪನೆ-ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ 

 

  ಮಾಹೆ

 

ಕೋಳಿ ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ
1,30,000 ಮರಿಗಳು
(60.00 ಲಕ್ಷ)

ಪಂಜರ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ವಿ 380 ಕೋಳಿಗಳ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ.
686 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು (199.79 ಲಕ್ಷ)

 ಅಸೀಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋಳಿಗಳ ವಿತರಣೆ.
10,000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
(500 ಲಕ್ಷ)

 

ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ/ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ/

ಭಾಗಶ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/

ಆರ್ಥಿಕ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಭೌತಿಕ

ಆರ್ಥಿಕ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಭೌತಿಕ

ಆರ್ಥಿಕ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಭೌತಿಕ

ಏಪ್ರಿಲ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

--

--

--

--

 

 

 

ಸಾಧನೆ

--

--

--

--

--

--

ಮೇ-19

ಗುರಿ

5.00

10800

--

--

--

--

 

 

 

ಸಾಧನೆ

--

20761

--

--

--

--

ಜೂನ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

17.68

60

25.00

500

 

 

 

ಸಾಧನೆ

--

7701

--

--

--

--

ಜುಲೈ-19

ಗುರಿ

5.00

10800

17.68

60

37.50

750

 

 

 

ಸಾಧನೆ

20.00

7224

--

--

--

--

ಆಗಸ್ಟ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

18.98

65

50.00

1000

 

 

 

ಸಾಧನೆ

--

8700

--

--

--

96

 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19

 

ಗುರಿ

 

5.00

 

10800

 

18.98

 

65

 

50.00

 

1000

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ಅಕ್ಟೋಬರ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

20.28

70

50.00

1000

 

 

.

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ನವೆಂಬರ್-19

ಗುರಿ

5.00

11,000

20.28

70

50.00

1000

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ಡಿಸೆಂಬರ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

20.28

70

75.00

1500

 

 

 

ಸಾಧನ

 

 

 

 

 

 

ಜನವರಿ-20

ಗುರಿ

5.00

11000

21.78

75

75.00

1500

 

 

 

ಸಾಧನ

 

 

 

 

 

 

ಫೆಬ್ರವರಿ-20

ಗುರಿ

5.00

10800

21.78

75

87.50

1750

 

 

 

ಸಾಧನ

 

 

 

 

 

 

ಮಾರ್ಚ್-20

ಗುರಿ

5.00

10800

22.07

76

--

--

 

 

 

ಸಾಧನ

 

 

 

 

 

 

ಸಂಚಿತ

ಗುರಿ

25.00

54000

--

--

--

2250

 

 

 

ಸಾಧನ

20.00

44386

--

--

--

96

%

80%

82.1%

--

--

--

4.26%

ಸಹಿ/-
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು.


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯ

  ಕರ್ನಾಟಕ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2019-20            

ತಿಂಗಳು

   ಜುಲೈ -2019

ಯೋಜನೆ(ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳು

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

2403-00-195-0-01

 

ಫಲಶೃತಿ

ಉದ್ದೇಶಿತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

103 ಸಹಾಯಾನುದಾನ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

 

 

ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ

11.00 ಕೋಟಿ ರೂ

1)ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆ
2)ಹಿತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾನೀಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
3) ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ,ರೈತರು/ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಸುಧಾರಣೆ
4) ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಂಘದ ಬೆಂಬಲ
5) ಕುರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ

ಪ್ರಾಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ

112.50 ಲಕ್ಷಗಳು.

1)ಹಿತ್ತಲ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಾರ್ಷಿಕ:1,30,000 (2) ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೇತಿ 2000 ರೈತರು (3) ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಪಂಜರ ಜೊತೆಗೆ ವಾರದ ಬಿ.ವಿ.380 ಕೋಳಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ(4) 4 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (5) 4 ವಿ.ಸಂಕಿರಣಗಳು (6) 250 ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ (7) ಅಸೀಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳ ವಿತರಣೆ 10,000 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು(8) 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 40 ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಗೋದಾಮುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ (9) ಉಣ್ಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ( wool processing units )ಸ್ಥಾಪನೆ-ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ 

 

  ಮಾಹೆ

 

ಕೋಳಿ ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ
1,30,000 ಮರಿಗಳು
(60.00 ಲಕ್ಷ)

ಪಂಜರ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ವಿ 380 ಕೋಳಿಗಳ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ.
686 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು (199.79 ಲಕ್ಷ)

 ಅಸೀಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋಳಿಗಳ ವಿತರಣೆ.
10,000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
(500 ಲಕ್ಷ)

 ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ/ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ/

ಭಾಗಶ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/

ಆರ್ಥಿಕ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಭೌತಿಕ

ಆರ್ಥಿಕ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಭೌತಿಕ

ಆರ್ಥಿಕ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಭೌತಿಕ

ಏಪ್ರಿಲ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

--

--

--

--

 

 

 

ಸಾಧನೆ

--

--

--

--

--

--

ಮೇ-19

ಗುರಿ

5.00

10800

--

--

--

--

 

 

 

ಸಾಧನೆ

--

20761

--

--

--

--

ಜೂನ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

17.68

60

25.00

500

 

 

 

ಸಾಧನೆ

--

7701

--

--

--

--

ಜುಲೈ-19

ಗುರಿ

5.00

10800

17.68

60

37.50

750

 

 

 

ಸಾಧನೆ

20.00

7224

--

--

--

--

ಆಗಸ್ಟ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

18.98

65

50.00

1000

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19

 

ಗುರಿ

 

5.00

 

10800

 

18.98

 

65

 

50.00

 

1000

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ಅಕ್ಟೋಬರ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

20.28

70

50.00

1000

 

 

.

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ನವೆಂಬರ್-19

ಗುರಿ

5.00

11,000

20.28

70

50.00

1000

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ಡಿಸೆಂಬರ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

20.28

70

75.00

1500

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ಜನವರಿ-20

ಗುರಿ

5.00

11000

21.78

75

75.00

1500

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ಫೆಬ್ರವರಿ-20

ಗುರಿ

5.00

10800

21.78

75

87.50

1750

 

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ಮಾರ್ಚ್-20

ಗುರಿ

5.00

10800

22.07

76

--

--

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

    
     ಸಂಚಿತ

ಗುರಿ

20.00

43200

--

--

--

--

 

 

 

ಸಾಧನ

20.00

35686

-

-

-

-

%

100%

82.6%

-

-

-

-


ಸಹಿ/-
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯ

      ಕರ್ನಾಟಕ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2019-20                   

ತಿಂಗಳು

       ಜೂನ್ -2019

ಯೋಜನೆ(ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳು

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

2403-00-195-0-01

 

ಫಲಶೃತಿ

ಉದ್ದೇಶಿತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

103 ಸಹಾಯಾನುದಾನ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

 

 

ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ

11.00 ಕೋಟಿ ರೂ

1)ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆ
2)ಹಿತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾನೀಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
3)ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ,ರೈತರು/ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಸುಧಾರಣೆ
4) ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಂಘದ ಬೆಂಬಲ
5) ಕುರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ

ಪ್ರಾಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ

 

1)ಹಿತ್ತಲ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಾರ್ಷಿಕ:1,30,000 (2) ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೇತಿ 2000 ರೈತರು (3) ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಪಂಜರ ಜೊತೆಗೆ ವಾರದ ಬಿ.ವಿ.380 ಕೋಳಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ(4) 4 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (5) 4 ವಿ.ಸಂಕಿರಣಗಳು (6) 250 ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ (7) ಅಸೀಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳ ವಿತರಣೆ 10,000 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು(8) 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 40 ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಗೋದಾಮುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ (9) ಉಣ್ಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ (wool processing units )ಸ್ಥಾಪನೆ-ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ 

 

    ಮಾಹೆ

 

ಕೋಳಿ ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ
1,30,000 ಮರಿಗಳು
(60.00 ಲಕ್ಷ)

ಪಂಜರ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ವಿ 380 ಕೋಳಿಗಳ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ.
686 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು (199.79 ಲಕ್ಷ)

 ಅಸೀಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋಳಿಗಳ ವಿತರಣೆ.
10,000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
(500 ಲಕ್ಷ)

 ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ/ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ/

ಭಾಗಶ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/

ಆರ್ಥಿಕ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಭೌತಿಕ

ಆರ್ಥಿಕ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಭೌತಿಕ

ಆರ್ಥಿಕ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಭೌತಿಕ

ಏಪ್ರಿಲ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

--

--

--

--

 

 

 

ಸಾಧನೆ

--

--

--

--

--

--

ಮೇ-19

ಗುರಿ

5.00

10800

--

--

--

--

 

 

 

ಸಾಧನೆ

--

20761

--

--

--

--

ಜೂನ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

17.68

60

25.00

500

 

 

 

ಸಾಧನೆ

--

7701

--

--

--

--

ಜುಲೈ-19

ಗುರಿ

5.00

10800

17.68

60

37.50

750

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ಆಗಸ್ಟ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

18.98

65

50.00

1000

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19

 

ಗುರಿ

 

5.00

 

10800

 

18.98

 

65

 

50.00

 

1000

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ಅಕ್ಟೋಬರ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

20.28

70

50.00

1000

 

 

.

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ನವೆಂಬರ್-19

ಗುರಿ

5.00

11,000

20.28

70

50.00

1000

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ಡಿಸೆಂಬರ್-19

ಗುರಿ

5.00

10800

20.28

70

75.00

1500

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ಜನವರಿ-20

ಗುರಿ

5.00

11000

21.78

75

75.00

1500

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ಫೆಬ್ರವರಿ-20

ಗುರಿ

5.00

10800

21.78

75

87.50

1750

 

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

ಮಾರ್ಚ್-20

ಗುರಿ

5.00

10800

22.07

76

--

--

 

 

 

ಸಾಧನೆ

 

 

 

 

 

 

    
   ಸಂಚಿತ

ಗುರಿ

--

32400

--

--

--

--

 

 

 

ಸಾಧನೆ

--

28462

--

--

--

--

 

 

 

%

 

87.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಹಿ/-
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು.